5.10.2016

Z přednáškového sálu vás vysokoškolský diplom dostal rovnou do prvního skutečného zaměstnání? Teď jde o to, správně se adaptovat a co nejlépe nastartovat novou etapu života. Váš postoj, morálka a pracovní návyky do jisté míry určí, jestli bude vaše první práce tím správným základem pro příznivý kariérní růst.

 1. Zjistěte si preference a očekávání svého přímého nadřízeného. Pečlivě poslouchejte pokyny, které vám bude dávat, a také požádejte pár důvěryhodných kolegů, aby vám poradili, jak dostát očekáváním svého nadřízeného.
 2. Naplánujte si přijet dříve nebo zůstat déle, než váš nadřízený, abyste mu dokázali, že jste připraveni tvrdě pracovat.
 3. Posílejte e-maily (týkající se smysluplných pracovních záležitostí) na začátku anebo ke konci pracovního dne, abyste ukázali, že jste nejen přítomni, ale i produktivní.
 4. Pravidelně svého šéfa informujte o stavu svých projektů, aby bylo jasné, jaký máte přínos. Požádejte o pomoc, když nevíte, jak dál, nevyžadujte ji ale příliš často a snažte se přijít na co nejvíce řešení sami.
 5. Žádejte pravidelně o zpětnou vazbu a pozitivně reagujte na konstruktivní kritiku. Nečekejte ale, že bude tak četná jako od vašich učitelů, trenérů, rodičů a profesorů.
 6. V pracovní době byste neměli chybět, pokud to není naprosto nezbytné. V takovém případě pracujte z domova, pokud je to možné, nebo po návratu dožeňte absenci přesčasy.
 7. Přistupujte ke každému úkolu s nadšením a pečlivostí – ať už je jakkoli všední nebo zdánlivě pod vaši úroveň. Posuzovat vás budou právě podle toho, jestli dokážete vykonávat svou počáteční roli pozitivně a efektivním způsobem. Vaše druhé jméno by mělo znít „Nic není nemožné“ a tento postoj by měl vždy doprovázet úsměv.
 8. Vyhněte se neustálému kontrolování mobilního telefonu a dalších sociálních médií během pracovní doby. Pokud je to nezbytné, snažte se to dělat co nejméně a v soukromí.
 9. Zkontrolujte si profily na sociálních médiích a ujistěte se, že jakékoliv veřejně viditelné osobní informace o vás podávají profesionální obraz.
 10. Vytvořte si kompletní profil na LinkedIn. Připojte se k příslušným profesním skupinám a přidejte si tolik kontaktů, kolik jen půjde. V průběhu času požádejte své kolegy, klienty a další pracovní kontakty o doporučení. Tento soubor doporučení vám dobře poslouží, až budete žádat o další práci.
 11. Seznamte se s co nejvíce spolupracovníky a zjistěte si, jakou roli hraje a jakou práci vykonává jejich oddělení. Průzkum zajímavých oddělení vám výrazně pomůže při přesunu uvnitř společnosti, pokud by časem nastala potřeba nebo příležitost.
 12. Nabídněte druhým pomoc, pokud máte čas a chuť, jsou-li v časovém presu kolem dokončování projektů, ale pouze poté, co jste to konzultovali se svým nadřízeným a ujistili se, že není nic jiného, co byste měli dělat přednostně.
 13. Najděte si potencionální rádce, kteří vás dokážou vést k úspěchu. Hodí se mít jak rádce, který má jen o pár let zkušeností navíc, tak výrazněji staršího kolegu.
 14. Držte se pozitivních lidí a za každou cenu se vyhýbejte reptalům a povalečům. Neremcejte ani si nestěžujte spolupracovníkům, protože nikdy nevíte, kdo vaše slova zopakuje nebo vás vylíčí v negativním světle.
 15. Buďte týmový hráč a chovejte se k ostatním na své nebo nižší úrovni pěkně. Vyzdvihněte zásluhy každého, kdo si to zaslouží, ale ujistěte se, že je vašemu nadřízenému z vašich updatů jasné, čím jste vy sami přispěli (použijte faktický, věcný tón).
 16. Vypracujte si profesionální plán rozvoje s jasnými úkoly a cíli, týkajícími se toho, co se naučíte a jaké dovednosti získáte. Poraďte se s manažery, HR oddělením a profesionály ve svém oboru a zjistěte si, jaké certifikace, ročníkové práce a/nebo tituly by vám měly pomoci v kariérním růstu.
 17. Staňte se členy celostátních i regionálních profesních sdružení svého oboru a účastněte se schůzí a školení. Dobrovolnická činnost ve výborech je skvělým způsobem, jak navázat kontakty a profesně se zviditelnit.
 18. Staňte se rádcem jiných přátel, kteří ještě neměli to štěstí najít práci. Možná vám jednou v budoucnu pomůžou zase oni.
 19. Zvažte, zda se nestát dobrovolníkem na místní úrovni. Lidé, se kterými při tom navážete kontakt, na vás budou pohlížet v pozitivním světle jako na někoho, kdo investuje čas do věcí, na kterých jim záleží.
 20. Zůstaňte v kontaktu se všemi těmi lidmi, kteří vám pomohli na cestě k prvnímu zaměstnání – například ti, kdo vám poskytli doporučení. Tito lidé se budou cítit více zainteresovaní, pokud budou moci sledovat, jak se vaše kariéra vyvíjí.