13.2.2018

Kateřina nastoupila do nové práce. Zprvu vypadalo vše naprosto ideálně. Ráno vstávala s úsměvem, v práci se postupně zaučovala a odcházela vždy s pocitem dobře odvedené práce. Když vtom se něco změnilo. Jak už se to na pracovištích občas stává, Kateřina se zalíbila jednomu svému kolegovi. Petr dlouho neotálel a pozval ji na večeři. Neuvědomil si ale, možná i záměrně, že Kateřina je vdaná. Ta podle očekávání pozvání odmítla – a tím se pro ni práce změnila v peklo.

Petr, jehož zhrzené ego pracovalo na plné obrátky, začal Kateřině znepříjemňovat každý jednotlivý den ve společné kanceláři. Nevynechal jedinou příležitost k pronesení nějaké uštěpačné nebo zlé poznámky. Začal mezi ostatními kolegy rozebírat Kateřinin soukromý život, přičemž se nestyděl občas vymyslet i nějaký ten nepravdivý detail. Čekal na každou její chybičku, aby ji pak s radostí přede všemi rozmázl. Systematicky jí znepříjemňoval každý den, dokud Kateřina nedala výpověď a neodešla.

Co je to mobbing?

Připomíná vám tenhle příběh něco z vlastní zkušenosti? Zažili jste podobně nevhodné chování na vlastní kůži nebo jste byli svědkem obdobné šikany na pracovišti? Situaci popsané v příběhu se odborně říká mobbing neboli šikana či teror na pracovišti. Jde o nejrůznější způsoby, jak jednotlivci znepříjemnit jeho pracovní život s cílem vystrnadit ho z firmy.

Mobbing je charakterizován jako soustavná činnost, ke které dochází aspoň jednou týdně po dobu šesti měsíců. Podle statistik se s formou této šikany setkává dokonce až 8 % zaměstnanců. Množství takto poškozených končí v péči psychiatra a ve výjimečných případech může mobbing vést až k sebevraždě.

Jak se mu vyhnout?

Nejeden ze šikanovaných si tuhle otázku jistě už položil. Proč zrovna já, proč si vybral za oběť zrovna mě, co jsem udělal špatně? Statisticky se s mobbingem nejčastěji potýká střední a starší věková kategorie, povětšinou to bývají ženy nad 45 let. Stát se to však může komukoliv. Je tedy třeba naučit se mobbing zavčas rozpoznat a bojovat s ním.Příznaky mobbingu:

 • Slovní urážky, zesměšňování před ostatními kolegy.
 • Kolegové o vás mluví za vašimi zády, vymýšlejí pomluvy nebo si z vás ustavičně dělají legraci.
 • Během hovoru vás přerušují.
 • Vaše pracovní úspěchy si přisvojuje někdo jiný.
 • Vaše práce je vždy hodnocena negativně, neustále posloucháte kritiku.
 • Nedostáváte žádné nové pracovní úkoly, nebo naopak dostáváte velké množství nesplnitelných úkolů.
 • Ignorují vás i vaše pokusy o navázání komunikace.
 • Je vám písemně či slovně vyhrožováno.
 • Úkoly, které jste dostali, ohrožují vaše zdraví.
 • Čelíte fyzickým útokům či jejich hrozbám.
 • Čelíte sexuálnímu obtěžování.

Mobbing se vyznačuje svou rafinovaností i zákeřností. Bývá povětšinou před ostatními dobře skrýván a ostatní kolegové nemusejí dlouhé měsíce o ničem vědět. Variantou této šikany bývá takzvaný bossing čili šikana ze strany nadřízeného pracovníka.

Pokud se někdy setkáte s mobbigem, nenechávejte si to pro sebe. Svěřte se rodině, známým nebo odborníkovi. Požádejte o přeřazení na jiné oddělení nebo jinou pracovní pozici. Najděte si mezi kolegy svého spojence. Snažte se posbírat důkazy o šikanování, pište si deník událostí. Nebojte se svěřit se se svým problémem nadřízené osobě nebo personálnímu oddělení. Jste-li obětí bossingu, obraťte se na odbory.

Setkali jste se někdy se šikanou na pracovišti nebo jste byli jejím svědkem? Sdílejte tento článek mezi své přátele – možná tím pomůžete někomu, kdo je obětí mobbingu!

Hana Šormová

A pak si najděte práci, která vás bude bavit.