22.12.2016

ENFP = extrovertní intuitivní typ vnímající s introvertním cítěním

Svobodomyslný a nezávislý optimista, který odmítá napodobování a vyzdvihuje originalitu. Je velmi kreativní, pružný a obdařený širokou škálou schopností a zájmů. Ze všech typologií je nejvíce sociálně zdatný a společenský, dokáže povzbuzovat jedince, tmelit skupinu a dodávat energii i inspiraci.

Výskyt:

  • 5–7,5 %

Typické rysy:

  • Silná sociální zdatnost, přátelský přístup, obliba společnosti, empatie, přizpůsobivost, optimismus, tvůrčí myšlení, originalita, experimentátorství, výkyvy nálad, nezodpovědnost, nekonvenčnost, potřeba odezvy a konfrontace, nepozornost, množství rozdělaných projektů

Jaký je optimista?

Osobitý

Optimistovi nejvíce záleží na bytostech a vnitřních hodnotách – s obojím potřebuje žít v souladu. Neúnavně bojuje za dokonalost, svobodu a především autenticitu, přetvářka nebo plagiátorství jsou pro něj nemyslitelné. Je hodně kreativní a tvůrčí. Nadšeně se vrhá do nových projektů, iniciuje změny, svou energií pro ně získává ostatní a vede je do nich zcela přirozeně. Čas od času se mu stává, že získá řadu následovníků, ani neví jak. Přesto vyžaduje nezávislost – od druhých k sobě i od sebe ke druhým.

Společenský

Je to extrovert, který má rád společnost a interakce je jeho hlavní doménou. Dokáže vycítit společenskou atmosféru včetně nejjemnějších nuancí, napojit se na ni a zapadnout mezi kohokoli. Neustále hodnotí okolí a zjišťuje jeho motivace. Intuitivně pochopí podstatu člověka nebo skupiny, odhadne jejich pocity a potřeby a vyjde jim vstříc. Je mu příjemné dělat lidem dobře. Umí zaujmout i oslnit na první dobrou a vyvolat dojem, že ho znáte odjakživa. Hledá v lidech to nejlepší a jeho věčný optimismus mu velí přehlížet i do očí bijící neduhy těch, které má rád.

Inspirativní

Jeho zvláštní schopností je umění motivace. Optimista povzbuzuje a podněcuje. Společnost vyžaduje jeho a on ji – a to skrze zpětnou vazbu na sebe samého. Chce slyšet, jaký je, a konfrontovat své názory. Snaží se najít společnou řeč s každým a velmi špatně nese odmítnutí. Udržuje celou řadu kontaktů, patří do více skupin. Přes svoji extroverzi vyžaduje několik důvěrných blízkých a pravidelnou samotu, ve které piluje své priority a cíle – pokud si čas na sebe najde, dosáhne úspěchu. Do všeho jde naplno, což je vykoupeno střídáním extrémních nálad – depresí a euforií.  

Zapálený

Je multifunkční. Operuje se širokou škálou dovedností a zájmů a všem se věnuje s neuvěřitelným nasazením. Může se věnovat řadě profesí a v té, kterou si zvolí, bude vynikat. Zvládne být závratně výkonný, pravidelně se ale stává, že toho dělá víc, než je v jeho silách dokončit. Neumí odpočívat, v permanentní aktivitě přestává vnímat, co mu říká tělo, a podléhá vyčerpanosti. Je spokojený, pokud je jeho program co nejrozmanitější. Frustrují ho rutinní situace, nekonečné opakování, dodržování pravidel a pohyb uprostřed mantinelů.

Poznáváte se? Nepoznáváte se? Udělejte si osobnostní test.

 

Vhodné obory a profese pro uplatnění:

Optimisté, které znáte:

Známé osobnosti
  • Oscar Wilde, Umberto Eco, Mark Twain, Kurt Vonnegut, Steven Spielberg, Tim Burton, Salvador Dali, Walt Disney, Robin Williams, Sharon Stone, Bill Cosby, Cher, Barack Obama, Che Guevara, Fidel Castro
Fiktivní osobnosti
  • Don Quijote, Phoebe (Přátelé), Frodo (Pán prstenů), Romeo a Julie, Bridget Jonesová