10.9.2018

„Pracák“, tedy úřad práce (ÚP), asi není místo, kam by se člověk právě dvakrát hrnul. Celkem snadno ale může nastat situace, kdy zkrátka jiná možnost není. I ten, kdo právě neshání nové zaměstnání, by proto měl vědět, co ho na úřadu práce čeká a co bude potřebovat.

10 nejčastějších otázek a odpovědí

Když jde o úřední obchůzky, bývá většina z nás trochu v rozpacích.  Pojďme si tedy udělat jasno – přinášíme odpovědi na 10 hlavních otázek.

  1. Jsem nezaměstnaný. Je povinné to nahlásit na ÚP?

Nikoliv. Nicméně jde o výhodnější variantu, protože díky tomu nepřijdete o sociální příspěvky od státu: získáte nárok na podporu v nezaměstnanosti, stát za vás bude platit sociální a zdravotní pojištění a především pozdější důchod, do jehož základu se započítává nejen doba, kdy jste zaměstnaní, ale i ta, po kterou jste registrovaní na ÚP (což může být v některých případech i několik let).

  1. Do kdy od podání (či obdržení) výpovědi je třeba se registrovat?

Žádný stanovený termín sice neexistuje, platí však, že čím dříve, tím lépe. Roli hraje každý den, kdy máte status nezaměstnaného – proto neotálejte a navštivte pobočku ÚP pokud možno do tří pracovních dnů. Každý „promarněný“ den snižuje základ pro výpočet pozdějších příspěvků.

  1. Jaké dokumenty jsou potřeba k registraci?

Stačí občanský průkaz a případně zápočtový list od předchozího zaměstnavatele (to v některých případech není možné, například pokud jste čerství absolventi nebo jste ukončili podnikání jako živnostníci a byli jste tedy zaměstnavatelem sami sobě).

  1. Nemohu se dostavit osobně. Může mě někdo zastoupit?

Bohužel to není možné. Při první návštěvě je nezbytné dostavit se osobně na příslušné pracoviště v místě trvalého bydliště.

  1. Co musím splňovat, abych dosáhl na podporu v nezaměstnanosti?

Je potřeba doložit, že jste v posledních dvou letech alespoň 12 měsíců byli plátci důchodového pojištění – jinými slovy, že jste byli zaměstnaní nebo pracovali jako OSVČ. Podporu dostane také invalidní důchodce III. stupně nebo ten, kdo se v uplynulé době staral o dítě mladší čtyř let nebo osobu, která na něm byla zásadně závislá. Podporu v nezaměstnanosti ale nedostanou čerství absolventi a starobní důchodci. A pozor – i v případě, že jste byli zaměstnaní, ještě nemáte 100% jistotu finančního příspěvku. Úřad si totiž prověří, zda jste dřívější zaměstnání neopustili z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, a v takovém případě vydá zamítavé rozhodnutí.

  1. Jaká je výše podpory?

Odvíjí se od výše předchozího příjmu a doby, po kterou jste pracovali. Záleží také na tom, zda jste výpověď podali sami, nebo jste ji dostali. Má však horní hranici, a tou je průměrná mzda v Česku. Výše příspěvku v nezaměstnanosti je maximálně 58 % z ní, což pro rok 2018 činí 16 682 Kč.

Výše podpory v nezaměstnanosti navíc není stále stejná, ve skutečnosti postupně klesá. Čím déle jste na „pracáku“, tím méně na výplatní pásce uvidíte. První dva měsíce to bude 65 % z předchozího příjmu, další dva měsíce polovina a zbývající čas získáte už jen 45 %. Ale pozor, pokud jste dali výpověď sami, pak vám úřad bude hradit po celou dobu právě jen 45 % vaší původní mzdy.
A jak dlouho mi bude příspěvek vyplácen? Tentokrát záleží na věku. Pro nezaměstnané, kteří ještě neoslavili 50. narozeniny, je připravena pětiměsíční podpora. S věkem však šance na nalezení nového místa klesají, proto mají klienti ve věku 50–55 let nárok na 8 měsíců finanční podpory a ještě starší klienty pak bude stát podporovat necelý rok, konkrétně 11 měsíců. Jestli se ale ani za tu dobu nepodaří nalézt nové místo, podpora končí a nezaměstnaný dostává už jen životní minimum.

  1. Platí za mne ÚP sociální a zdravotní pojištění?

Ano, po dobu registrace na ÚP tyto náklady hradí nezaměstnanému stát.

  1. Mohu si sám něco přivydělat?

Trochu málo ano, ale „žádná sláva“ to není. Měsíční přivýdělek nesmí být vyšší než polovina minimální mzdy v Česku, což pro letošní rok znamená 6 100 korun. Povoleny jsou pouze smlouvy typu dohoda o pracovní činnosti (nikoliv o provedení práce). Pokud volíte přivýdělek formou brigády, je vám pozastavena výplata příspěvku v nezaměstnanosti a musíte si hradit zdravotní pojištění.

  1. ÚP pro mě našel práci, ale nevyhovuje mi. Mohu ji odmítnout?

Můžete, ale nevyplatí se to. Úřad práce vás totiž vyřadí z registru (přestože zůstáváte nadále nezaměstnaní) a do evidence můžete být znovu zařazeni nejdříve za dalších šest měsíců. Týká se to i případů, kdy do práce sice nastoupíte, ale ještě ve zkušební době se rozhodnete odejít.
Připomeňme ještě, že povinností úřadu práce je pro vás aktivně hledat nové místo, odpovídající vaši kvalifikaci, zdravotní způsobilosti a místu bydliště (tedy aby bylo dopravně dostupné). Zároveň si však můžete novou práci mezitím najít i sami.

  1. Už mám nové zaměstnání. Jak se odhlásit z registru ÚP?

Je nutné informovat úřad nejpozději do 8 dnů od podepsání smlouvy s novým zaměstnavatelem – stačí předložit dokumenty z nového zaměstnání. ÚP vás vyřadí z evidence a pozastaví čerpání podpory. Někteří uchazeči spoléhají na byrokratické zmatky a záměrně nově nalezenou práci úřadu zatají, taková praxe se jim ale může krutě vymstít. Jedná se totiž o trestnou činnost!

Neztrácejte čas – začněte hledat.