9.2.2017

ENFJ = extrovertní intuitivní typ usuzující s převahou cítění

Altruistický a empatický organizátor, kterému záleží na tom, aby byli všichni spokojení. Kolem vztahů se točí celý jeho život. Dokáže v člověku objevit potenciál, podpořit ho nebo mu ochotně poradit. Vedení je mu zcela přirozené a vzhledem k jeho popularitě ho všichni následují a spolupracují s ním s upřímným potěšením.

Výskyt:

5 %

Typické rysy:

Altruismus, citlivost k potřebám ostatních lidí, pracovitost, pořádkumilovnost, obětavost, srdečnost, laskavost, umění motivovat a vést, schopnost šířit dobrou náladu, oddanost, tendence manipulovat, sklony ke kritice odlišných názorů, zametání konfliktů pod koberec, potřeba vinit se z cizího neúspěchu nebo si nepřiznávat zásluhy

Jaký je učitel?

Lidumilný

Učitel je rád mezi lidmi a sám s oblibou organizuje společenské akce a zábavy.  Všímá si, jak se ostatní cítí nebo co potřebují, a odhaduje, co by mohl udělat, aby to bylo ještě lepší. Je šťastný, pokud je někdo šťastný díky němu, a neustále se snaží o to, aby byli všichni kolem něj spokojení. Je zábavný, citlivý a vřelý, což z něj v kombinaci s působivým charismatem dělá velmi populární osobu. Tento přirozený šarm pramení mimo jiné z toho, že je jeho zájem o ostatní skutečný a nezištný.

Motivující

Je to přirozený vůdce. Zakládá a je součástí zájmových skupin a působí v nich jako stmelující prvek. V lidech nachází jen to dobré – umí podpořit, povzbudit, vyjádřit vděčnost i pochválit. Tyto vlastnosti oceňují všichni, kdo s ním spolupracují. Vyzařuje zájem a ochotu pomoci, takže k němu ostatní často a s důvěrou přicházejí pro radu v nejrůznějších záležitostech a jen zřídkakdy bývají odmítnuti. Učitel katalyzuje změny ve druhých, stejně dobře ale dokáže manipulovat.

Pracovitý

Uznává řád i pořádek, pečlivě plánuje a respektuje tradice. Je přímý a čestný, jeho život stojí na neotřesitelném základu vlastních zásad a hodnot. Zodpovědnost je jeho druhé jméno – tvrdě pracuje a je velmi náročný k sobě i druhým. Jediný druh práce, která mu nevoní, je monotónní administrativa. Nerad se také pouští do složitých logických analýz. Má rád pestrost, stále před sebou vidí množství různých variant, je flexibilní, ale může se mu stát, že neví, pro kterou konkrétní cestu se rozhodnout.

Nekonfliktní

Konflikty jsou pro učitele nepřijatelné. Předjímá je tak, že vysvětluje svoje postoje sugestivně a jemně. Udělá cokoli, aby se vyhnul přímé konfrontaci a pokud na ni přesto dojde, volí strategii “zamést problém pod koberec”, nebo se raději vzdá, jen aby střet zažehnal. Pokud to situace vyžaduje, umí být velmi kritický a ostrý, hned po dosažení výsledku se ale opět vrátí ke svému laskavému a srdečnému vystupování. 

Loajální

Vhledem ke stabilním základům, o které jeho život opírá, je oddaný myšlenkám i lidem. Svoje závazky bere vážně a zodpovědně. Pokud se pro vztah nebo postoj rozhodne, je silně angažovaný a ochotný pro ně obětovat maximum. V případě selhání obviňuje sebe. Občas takový vztah nedokáže opustit ani po tom, co ztratil svůj původní smysl. Je schopný upozadit svoje problémy, a být proto šťastnější něž ostatní typy.  

Poznáváte se? Nepoznáváte se? Udělejte si osobnostní test.

Vhodné obory a profese pro uplatnění:

Optimisté, které znáte:

Známé osobnosti
  • Martin Luther King, Jr., Nelson Mandela, Jan , Pavel II., Cicero, Václav Havel, Erich Fromm, Michail Gorbačov, Cicero, Bono, Kate Winslet, Oprah Winfrey, Joseph Goebbels, Jásir Arafat
Fiktivní osobnosti
  • Ned Flanders, Boromir, Elizabeth Bennetová (Pýcha a předsudek), Peeta Mellark (Hunger Games)

Podívejte se, jak vypadá projev pravého učitele v praxi: